top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dekriekelaer.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door CSA De Kriekelaer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSA De Kriekelaer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CSA De Kriekelaer.

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CSA De Kriekelaer te mogen claimen of te veronderstellen. 

CSA De Kriekelaer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarover geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de ze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
CSA De Kriekelaer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer op deze pagina. 

Annuleringsvoorwaarden

Een consument heeft het recht de koopovereenkomst die via een webshop tot stand is gekomen binnen 14 dagen na de betaling van de order te ontbinden.
Dit is het zogenaamde herroepingsrecht van de consument. Het is niet toegestaan de consument een vergoeding of annuleringskosten in rekening te brengen indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Annuleert een zakelijke klant de bestelling die via een webshop geplaatst is, dan kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Verzend- en leveringsbeleid
 

Levertijd & verzendkosten

Na het plaatsen van uw bestelling gaan wij direct voor u aan de slag. Bestellingen van groentenabonnementen starten de week nadien. U krijgt van ons een betaalbewijs via mail en wordt wekelijks op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief.
U heeft keuze uit verschillende afhaalpunten of afhaal op de boerderij

 

De vermelde prijzen incl btw.  De verzendkosten zijn mee berekend in de prijs van het abonnement

Levering van de pakketten wordt persoonlijk gedaan.
Over het algemeen zal de aflevering wekelijks tussen 10:00 en 15 :00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 

Bedenktijd/retour

Producten die u via deze webwinkel koopt welke op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt.
Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Contact

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken via het contact formulier op onze website.

 

Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@foretti.nl. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

 

Betaalmethodes

U kunt uw bestelling betalen via Bancontant of Sepa domiciliering 

Annuleringsvoorwaarden
Verzendbeleid
bottom of page